Home

Rekenconsulent
Scholen voor basis-, speciaal basis- of speciaal onderwijs  kunnen gebruik maken van de diensten van de Consulent Rekenen en Wiskunde. Inschakelen van de consulent is al mogelijk als een leerling vast loopt in het rekenproces of bij het vermoeden van ernstige rekenproblemen.

De ondersteuning door de consulent is er op gericht om de intensieve hulpverlening op school praktisch vorm te geven en activiteiten op elkaar af te stemmen. Meer informatie over de werkwijze en het consult is te vinden op de pagina Consult.

'Een rekenconsult heeft een preventief karakter: Het voorkomen van ernstige rekenproblemen'